LEEP KONİZASYON İŞLEMİ (LLETZ)

LEEP KONİZASYON İŞLEMİ (LLETZ)

LEEP KONİZASYON İŞLEMİ (LLETZ)
Özellikle HPV enfeksiyonu taşıyan kadınlarda zaman içinde rahim ağzında normal olmayan hücre değişimleri görülebilir. Bu anormal hücresel değişimler smear testi ile saptanabilmektedir.
Bu bölümde, anormal pap smaer testi sonucu çıkan hastalara hem teşhis hem de tedavi amacıyla uygulanılan bir teknik olan “leep konizasyon işlemi” ile ilgili bilgileri bulabileceksiniz.

Leep, günümüzde rahim ağzının yakılması, dondurulması ve lazerle tahrip etme işlemlerinin yerini almıştır.

LEEP konizasyon nedir?

LEEP, CIN veya SIL gibi rahim ağzının (cervix) hücresel değişiklikleri ile karakterize kanser öncüsü (cervical prekanseröz) lezyonlarına uygulanan etkili ve modern bir işlemdir.

Dokuyu çıkartma (eksizyon) işleminde ucunda telden bir halka bulunan kalem şeklinde bir alet kullanılmaktadır. Elektrik ile yakarak kesme özelliğine sahip bu alete “loop koter” adı verilir.

LEEP, İngilizce’den “Loop Electrosurgical Excision Procedure” kelimelerinin kısaltılmış halidir. Türkçe’ye “Halka şeklinde elektro cerrahi ile çıkarma işlemi” şeklinde çevirmek mümkündür.

Leep (Letz) işleminde rahim ağzı koni şeklinde yakılarak kesilip çıkartıldığı için işlem “sıcak konizasyon” olarak da bilinmektedir. Rahim ağzı dokusunun ameliyathane şartlarında bistüri ile kesilerek çıkarılması ameliyatı ise “konizasyon” veya “soğuk konizasyon” olarak bilinmektedir.

Konizasyon ameliyatı, leep işlemine göre daha travmatik bir işlem olup ameliyat sonrası iyileşme süreci de daha uzundur.

Rahim ağzında kanserlerin en sık yerleşme bölgesi servikal kanal içindedir ve “transformasyon zonu” veya “skuamo-kolumnar bileşke “olarak geçen geçiş bölgesidir. Leep’de çıkartılan bölge de işte bu transformasyon bölgesidir. Bu nedenle İngiltere ve bazı ülkelerde LEEP yerine LLETZ (Large Loop Excision of the Transformation Zone) kısaltması kullanılmaktadır.

Leep anlamına gelen ve onkolog jinekolog cerrahlar tarafından nadiren kullanılan diğer İngilizce terimler ise LLEC (Large Loop Excision of the Cervix) ve Loop Cone Biopsy (Halka ile koni şeklinde parça alınması) dir.

Leave a Reply