LEEP KONİZASYON İŞLEMİ (LLETZ)

LEEP KONİZASYON İŞLEMİ (LLETZ)

LEEP KONİZASYON İŞLEMİ (LLETZ)
Özellikle HPV enfeksiyonu taşıyan kadınlarda zaman içinde rahim ağzında normal olmayan hücre değişimleri görülebilir. Bu anormal hücresel değişimler smear testi ile saptanabilmektedir.
Bu bölümde, anormal pap smaer testi sonucu çıkan hastalara hem teşhis hem de tedavi amacıyla uygulanılan bir teknik olan “leep konizasyon işlemi” ile ilgili bilgileri bulabileceksiniz.

Leep, günümüzde rahim ağzının yakılması, dondurulması ve lazerle tahrip etme işlemlerinin yerini almıştır.

LEEP konizasyon nedir?

LEEP, CIN veya SIL gibi rahim ağzının (cervix) hücresel değişiklikleri ile karakterize kanser öncüsü (cervical prekanseröz) lezyonlarına uygulanan etkili ve modern bir işlemdir.

Dokuyu çıkartma (eksizyon) işleminde ucunda telden bir halka bulunan kalem şeklinde bir alet kullanılmaktadır. Elektrik ile yakarak kesme özelliğine sahip bu alete “loop koter” adı verilir.

LEEP, İngilizce’den “Loop Electrosurgical Excision Procedure” kelimelerinin kısaltılmış halidir. Türkçe’ye “Halka şeklinde elektro cerrahi ile çıkarma işlemi” şeklinde çevirmek mümkündür.

Leep (Letz) işleminde rahim ağzı koni şeklinde yakılarak kesilip çıkartıldığı için işlem “sıcak konizasyon” olarak da bilinmektedir. Rahim ağzı dokusunun ameliyathane şartlarında bistüri ile kesilerek çıkarılması ameliyatı ise “konizasyon” veya “soğuk konizasyon” olarak bilinmektedir.

Konizasyon ameliyatı, leep işlemine göre daha travmatik bir işlem olup ameliyat sonrası iyileşme süreci de daha uzundur.

Rahim ağzında kanserlerin en sık yerleşme bölgesi servikal kanal içindedir ve “transformasyon zonu” veya “skuamo-kolumnar bileşke “olarak geçen geçiş bölgesidir. Leep’de çıkartılan bölge de işte bu transformasyon bölgesidir. Bu nedenle İngiltere ve bazı ülkelerde LEEP yerine LLETZ (Large Loop Excision of the Transformation Zone) kısaltması kullanılmaktadır.

Leep anlamına gelen ve onkolog jinekolog cerrahlar tarafından nadiren kullanılan diğer İngilizce terimler ise LLEC (Large Loop Excision of the Cervix) ve Loop Cone Biopsy (Halka ile koni şeklinde parça alınması) dir.

Kadın hastalıklarında biyopsi

BİYOPSİ

Kadın hastalıklarında biyopsi (Biopsi) alınması işlemi (Parça alınması, çıkartılması)Bu bölümde kadınlar tarafından çok hoş karşılanmayan tıpta biyopsi (biopsi) alınması ve patolojik değerlendirme ile ilgili genel bilgilerle, kadın hastalıkları – doğum branşında biopsinin yeri ve önemi ele alınmaktadır.

Şüpheli görülen lezyonlardan biyopsi alınması işlemi, kişilerde çoğu zaman hem psikolojik yönden endişeler yaratmakta hem de kişilerin acı duyacakmış gibi önceden korku hissetmelerine neden olmaktadır.

Özellikle sonucunun kanser çıkma endişesini yaşayan pek çok kişi biyopsi sonrası patoloji raporunu gördüğünde derin bir nefes alabilmekte ve endişesinin gereksiz olduğunu anlamaktadır. Çünkü tıp bilimi üzerine çalışan hekimlerin tamamı aldıkları eğitimleri doğrultusunda, hastaları için öncelikle en kötü olasılıkları düşünerek her türlü şüpheli gördükleri lezyondan biyopsi alma eğilimini taşımaktadırlar.

Biyopsi nedir? Biyopsi nasıl yapılır?
Biopsi herhangi bir dokudan mikroskop altında patolojik veya genetik inceleme amacıyla bir “parça alınması” demektir.

Biyopsi sonrası alınan materyaller çoğu zaman patoloji laboratuarlarına gönderilmekle birlikte bazı özel durumlarda genetik analiz amaçlarıyla “genetik laboratuvarları”na da gönderilebilir.
Bu bölümde biopsi olayının genetik kısmı değil, daha çok kast edilen patolojik kısmı ele alınmaktadır.

Biyopsi terminolojisi
Biyopsi (biopsi) halk arasında “parça alımı”, “numune alımı”, “parça çıkartılması” gibi sözcüklerle anılmaktadır. İngilizce’de parça (numune, örnek) kelimesinin karşılığı “sample”, parça alımı (örnekleme) ise “sampling” olarak geçmektedir.

Şüpheli dokulardan alınan biopsi materyaline numune, örnek, parça, materyal veya sample isimleri verilmektedir.

Gebelik ve Rahim Kanserleri

Gebelik – Rahim Kanserleri
Bir kez hamile kalıp doğum yapan bayanlarda rahim kanserinin görülme sıklığının % 10 ile % 40 arasında azaldığı saptanmıştır. 5 kez gebe kalanlarda bu oran %80’lere ulaşmaktadır.

Benzer durum doğum kontrol haplarını kullananlar için de geçerlidir. Bir yıl veya daha uzun süreli doğum kontrol haplarını kullanan bayanlarda yumurtalık ve rahim kanserlerinin görülme sıklığı %40-50 oranında azalmaktadır, meme kanseri görülme olasılığı ise değişmemektedir.

Rahim kanserleri hakkında detaylar >>>

Gebelik – Rahim Ağzı Kanserleri
Gebeliğin rahim ağzı kanserleri açısından olumsuz etkileri bulunmaktadır. Ancak rahim ağzı kanserleri, en çok HPV enfeksiyonları ile ilişkilendirilmiştir. Bu nedenle HPV taşıyıcılığı olan kişilerin düzenli PAP smear testlerini yaptırmaları son derece önemlidir.

Diğer taraftan sık partner değiştirmek, ilk cinselliğin çok erken yaşlarda yaşanması, sigara kullanımı, doğum kontrol hap kullanımı, çok sayıda çocuk doğurmak ve immün sistemin zayıflığı da rahim ağzı kanserleri açısından diğer risk faktörleridir. Gebeliğin ilk üç ayında yapılan PAP smear tarama testinin bebek açısından bir sakıncası olmayacağı gibi, olası bir kanser öncüsü lezyonun tespiti açısından önemi büyüktür.